Contact us For registered customers English version По-русски
BASEC DNVGL

Kokybė ir socialinė atsakomybė

AB „Lietkabelis“ savo veikloje vadovaujasi verslo etikos ir socialinės atsakomybės principais. Bendrovės vadovybė aktyviai dalyvauja sprendžiant Panevėžio ir Lietuvos socialines bei ekonomines problemas, ieškant partnerių, įgyvendinant projektus, suteikiančius naudą visuomenei, ir garsinant Lietuvos prekių ženklą užsienio rinkose.

AB „Lietkabelis“ – socialiai atsakingas darbdavys. Svarbus ne tik klientas, su kuriuo kuriami visapusiškai naudingi finansiniai santykiai, bet ir darbuotojas. Modernizuodama darbo vietas, organizuodama saugos darbe mokymus, vykdydama nelaimingų atsitikimų prevenciją ir skirdama lėšas asmeninėms apsaugos priemonėms, bendrovė siekia sukurti sveiką ir saugią darbo aplinką savo darbuotojams.

AB „Lietkabelis“ yra Panevėžio krepšinio komandos „Lietkabelis“ generalinė rėmėja ir džiaugiasi galėdama prisidėti prie krepšinio tradicijų puoselėjimo.

KOKYBĖS POLITIKA

AB “Lietkabelis” – įmonė, gaminanti aukštos kokybės kabelinę produkciją, atitinkančią tarptautinių ir Lietuvos Respublikos standartų reikalavimus.

AB “Lietkabelis” vadovybė sėkmingą bendrovės vystymąsi sieja su nuolat gerinama gaminamos produkcijos kokybe, patikima ir stabilia partneryste su tiekėjais ir klientais, su bendrovės darbuotojų gerovės kilimu.

Siekdama šių tikslų vadovybė įsipareigoja:

Šių siekių įgyvendinimui vadovybė įsipareigoja skirti reikiamus išteklius.

APLINKOS APSAUGOS POLITIKA

AB “LIETKABELIS” vizija: moderni, aukštos darbo kultūros įmonė, gamyboje naudojanti tik pažangiausias medžiagas ir technologinius procesus, gaminanti aukščiausios kokybės kabelinę produkciją, atitinkančią tarptautinių ir Lietuvos Respublikos standartų reikalavimus.

Siekiame tapti įmone, kuri savo veikla sukelia kuo mažesnį neigiamą poveikį aplinkai.

Siekdama šių tikslų vadovybė įsipareigoja:

Sertifikatai

Sertifikuotos vadybos sistemos. Produktų sertifikatai

© 1958 - 2021 AB „Lietkabelis“. All rights reserved. Created by A-GAIN