Contact us For registered customers English version По-русски
BASEC DNVGL

Projektas VP2-2.1-ŪM-02-K-02-149

INFORMACINIS PRANEŠIMAS

Panevėžys

2012-11-15

Efektyviai suvaldyti įmonės veiklos procesus padėjo ES paramos lėšos

Ekonomikos augimo veiksmų programos priemonė  „E-verslas“

Projekto vykdymo laikotarpis 2011.09.01-2012.11.15

Projekto Nr.VP2-2.1-ŪM-02-K-02-149

 

Siekis efektyviai valdyti visus įmonėje vykstančius procesus buvo vienas iš svarbiausių AB „Lietkabelis“ tikslų, galinčių užtikrinti verslo sėkmę bei įmonės veiklos stabilumą.

„Daug pasiekėme įgyvendindami projektus, skirtus naujoms laidų ir kabelių gamybos technologijoms diegti bei šių gaminių, sudarančių didžiąją dalį mūsų gaminamos produkcijos, sertifikavimui bei pristatymui užsienio šalių rinkoms. Tačiau ramybės vis nedavė mintis apie tai, kaip tinkamai suvaldyti visus įmonės verslo procesus. Plečiantis įmonės gaminamos produkcijos asortimentui, įsisavinant naujas veiklos sritis, tobulėjant technologiniams procesams, darėsi vis sunkiau įprastais būdais suvaldyti visus įmonėje vykstančius gamybos eigos, darbo organizavimo, dokumentų rengimo ir susipažinimo su jais procesus bei užtikrinti visų procesų valdymo darną, – dar nesenais prisiminimais dalinasi bendrovės generalinis direktorius Sigitas Gailiūnas. – Pradėjome dairytis į naujoves ne tik gamybos technologijų modernizavimo, verslo plėtros galimybių srityse, bet ir ieškojome galimų sprendimų optimaliam įmonėje vykstančių procesų valdymui organizuoti.“

AB „Lietkabelis“, turinti ne vienerių metų sėkmingą patirtį įgyvendinant ES lėšomis finansuojamus projektus, ir šiai problemai spręsti parengė paraišką ES paramai gauti. Įmonės idėjai buvo pritarta ir projektui „AB „Lietkabelis“ darbo našumo didinimas sukuriant ir įdiegiant įmonės poreikiams pritaikyta verslo valdymo sistemą“ įgyvendinti iš Europos regioninės plėtros fondo buvo skirta 109 539 Lt, kas sudarė  50 proc. visų projektui įgyvendinti reikalingų lėšų. Trūkstamą dalį investavo pati įmonė.

Sėkmingai įgyvendinto projekto veiklų metu buvo automatizuoti įmonės gamybos, sandėlio, pardavimų, kokybės ir dokumentų valdymo procesai. Šiam tikslui pasiekti buvo sukurtos ir įdiegtos specialiai įmonei pritaikytos gamybos, sandėlio, pardavimų, dokumentų bei finansų/kokybės valdymo sistemos, integruojant jas su įmonės jau turima finansų valdymo sistema. Taip pat sukurta verslo valdymo sistemos funkcionavimui būtina IT infrastruktūra.

Optimizavus verslo procesų valdymą, teigiamų pokyčių sulaukė ne tik investicinį projektą įgyvendinusi bendrovė, bet ir užsakovai, nes įmonei efektyviau valdant turimus resursus sutrumpėjo produktų gamybos ir paslaugų įgyvendinimo laikas.

Automatizavus daug rankinio darbo reikalaujančius verslo ir dokumentų valdymo procesus, sutrumpėjo atliekamų operacijų trukmė, pagerėjo teikiamų paslaugų kokybė.

„Esame įsitikinę, kad, įgyvendinę šį projektą, sudarėme sąlygas darbo našumo, įmonės apyvartos, o kartu ir įmonės pelno didėjimui, – teisingu pasirinkimu ir perspektyvia įmonės ateitimi neabejoja S. Gailiūnas. – Kokybiškesnė verslo valdymo sistema ir greitesnis bei efektyvesnis klientų aptarnavimas sąlygoja įmonės produktyvumo didėjimą bei nuoseklią mūsų gaminamų produktų rinkos plėtrą Lietuvos ir užsienio šalių rinkose.“

ES parama suteikė galimybę sukurti efektyvią ir verslo procesus optimizuojančią verslo valdymo sistemą. Sukurta ir įdiegta sistema sudarė bendrovei sąlygas didinti konkurencinį pranašumą dėl visapusiško verslo procesų koordinavimo ir gamybos lygio kėlimo, tokiu būdu užsitikrinant patikimo ir kokybiškos produkcijos gamintojo vardą tiek Lietuvos, tiek ir Europos mastu.

 

 

Kontaktai pasiteirauti

Alvydas Vaičiūnas

Tel. +370 45 502700

El. paštas: alvydas@lietkabelis.lt

 

© 1958 - 2021 AB „Lietkabelis“. All rights reserved. Created by A-GAIN