Contact us For registered customers English version По-русски
BASEC DNVGL
  • Home »
  • Projektas VP2-1.3-ŪM-02-K-02-009

Projektas VP2-1.3-ŪM-02-K-02-009

kuriame-lietuvos-ateiti

INFORMACINIS PRANEŠIMAS

2013 m. kovo 26 d.

Panevėžys

Tiksliniai tyrimai ir inovatyvūs gaminiai augina įmonės konkurencingumą

 

„Žengti koja kojon su techninėmis naujovėmis, diegti inovatyvias technologijas bei neatsilikti nuo mokslo pasiekimų bei patiems dalyvauti naujų techninių sprendimų ir inovatyvių gaminių kūrimo procesuose yra vienas pagrindinių mūsų kolektyvo tikslų, – teigia Sigitas Gailiūnas, AB „Lietkabelis“, per pastaruosius keletą metų įgyvendinusios jau ne vieną investicinį projektą, generalinis direktorius. – Vien įmonės lėšomis daugelio sumanymų nebūtų pavykę taip greitai įgyvendinti, tačiau Europos Sąjungos fondų parama mums padeda ne tik didinti įmonės produktyvumą, išlikti konkurencingais, bet ir plėsti savo gaminių asortimentą bei pardavimų rinkas.“

Įmonė įgyvendino projektą „AB „Lietkabelis“ konkurencingumo didinimas kuriant ir tobulinant inovatyvius gaminius“ (Nr. VP2-1.3-ŪM-02-K-02-009) pagal ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ priemonę „Intelektas LT“. Projekto veikloms iš Europos Sąjungos Europos regioninės plėtros fondo buvo skirta 182 642,22 litų parama, įmonė savo lėšų investavo ženkliai daugiau – 309 920,41 Lt. Bendra projekto suma sudarė 492 562,63 Lt.

Atlikti taikomieji tyrimai – pirmasis žingsnis inovatyviems gaminiams kurti bei jau gaminamiems tobulinti. Atliekant tyrimus, įgyta naujų technologinių žinių, reikalingų įmonėje gaminamos produkcijos – jėgos kabelių, lanksčių virvėlaidžių, automobilinių laidų – kokybinėms savybėms gerinti. Rezultatas – išsamūs technologiniai duomenys, suformuluotos išvados apie naudojamas medžiagas ir jų savybių pokyčius skirtingose darbinėse aplinkose, veikimo principus ir kt. – sudaro patikimą informacinį pagrindą įmonės technologinei modernizacijai ir plėtrai. Vadovaujantis parengtomis išvadomis, buvo sukurti ir pagaminti keturi bandomieji gaminiai – automobilinis laidas R3, lankstus virvėlaidis iki 100V bei RXKB ir RKKB tipų kabeliai. Atlikti R3 ir RKKB tipo kabelių ilgalaikio sendinimo bandymai.

„Įgyvendindami projektą pasirinkome paklausiausių gaminių grupių kokybinių savybių tobulinimą, kad didėjant rinkų keliamiesiems reikalavimams neliktume užribyje, o savo naujovėmis būtume tarp pirmaujančiųjų. Tik savalaikiai sprendimai ir drąsūs, tačiau gerai apgalvoti, žingsniai gali užtikrinti įmonės sėkmę, – apie bendrovės tikslus ir investicijų bei paramos naudą kalba Sigitas Gailiūnas. – Naujų, inovatyviomis savybėmis pasižyminčių laidų ir kabelių sukūrimas, o vėliau ir jų gamyba prisidės ne tik prie įmonės asortimento papildymo naujais inovatyviais gaminiais, bet ir įmonės produktyvumo bei konkurencingumo didinimo. Tai ypač svarbu siekiant neprarasti turimų pozicijų rinkoje bei įsitvirtinti tarp pripažintų patikimų automobilinių laidų bei instaliacinių laidų ir kabelių gamintojų ne tik Europoje, bet ir kitose pasaulio šalyse.“

Įmonės sprendimas investuoti į mokslinius tyrimus bei naujomis, šiandieninės rinkos kokybinius poreikius atitinkančiomis savybėmis pasižyminčių gaminių kūrimą turės ilgalaikį teigimą poveikį veiklos rodikliams. Tai užtikrins sėkmingą laidų ir kabelių gamybos apimčių plėtrą, įmonės produktyvumo augimą bei konkurencingumo didėjimą tiek Lietuvos, tiek užsienio šalių rinkose, o tuo pačiu ir eksporto didėjimą.

 

Kontaktai pasiteirauti

Alvydas Vaičiūnas

Tel. 8 682 69588

alvydas@lietkabelis.lt

© 1958 - 2021 AB „Lietkabelis“. All rights reserved. Created by A-GAIN