Contact us For registered customers English version По-русски
BASEC DNVGL
  • Home »
  • Projektas VP2-2.1-ŪM-04-K-01-420

Projektas VP2-2.1-ŪM-04-K-01-420

INFORMACINIS PRANEŠIMAS

2013 m. balandžio 29 d.

Panevėžys

 

Lietuvoje gaminami kabeliai ir laidai užkariauja vis naujas užsienio rinkas

Akcinė bendrovė „Lietkabelis“ jau daugiau nei penkis dešimtmečius užsiimanti įvairios paskirties laidų bei kabelių gamyba ir jų realizavimu įvairiose šalyse, sėkmingai įgyvendino projektą „AB „Lietkabelis“ gaminamų automobilinių laidų ir kabelių eksporto plėtra“ (Nr. VP2-2.1-ŪM-04-K-01-420), skirtą vienos gaminių grupės pardavimams užsienio rinkose skatinti.

„Įgyvendindami pasirinktas projektines veiklas siekėme pagrindinio tikslo – pasinaudojant ES parama išplėsti savo gaminamų instaliacinių bei automobilinių kabelių eksportą tiek esamose rinkose, tiek mums naujose Skandinavijos šalių rinkose ir mums tai sekasi,“ – sako įmonės generalinis direktorius Sigitas Gailiūnas.

Projektui įgyvendinti skirta parama sudarė 70 proc. visoms suplanuotoms priemonėms reikiamų lėšų – 292 393 Lt, likusią dalį – šiek tiek daugiau, kaip 125 tūkst. litų investavo pati įmonė. Bendra projekto suma sudarė 417 705 Lt.  Europos regioninės plėtros fondo priemonės “Naujos galimybės“ lėšomis remiamo projekto įgyvendinimo metu buvo atlikti išsamūs aštuonių užsienio šalių rinkų tyrimai. Panevėžio mieste veikiančią stambią gamybos įmonę domino perspektyva savo gaminamą produkciją eksportuoti į Danijos, Švedijos, Norvegijos, Rusijos, Kazachstano, Suomijos, Lenkijos bei Vokietijos rinkas.

Atlikus minėtų šalių rinkų analizę, sukauptos informacijos pagrindu buvo parengta automobilinių laidų ir kabelių eksporto plėtros strategija, apimanti visas minėtas šalis. Pasak bendrovės vadovo, parengta detali eksporto plėtros strategija leidžia efektyviai ir kryptingai planuoti bei vykdyti instaliacinių bei automobilinių laidų eksportą.

Ne mažiau svarbu buvo sertifikuoti tikslinėms eksporto rinkoms skirtą produkciją, taip keliant jos kokybės parametrus ir paklausą. Siekiant tinkamai produktą pristatyti potencialiems užsienio klientams ir partneriams buvo sudaryti ir išleisti reprezentatyvūs, įmonę bei sertifikuotus gaminius pristatantys katalogai, sukurta moderni, interaktyvi interneto svetainė.

„Tikime, jog dėka per palyginus trumpą laikotarpį sėkmingai įgyvendintų projekto veiklų, ženkliai pakils ne tik pardavimų užsienio rinkose apimtys, bet ir įmonės produktyvumas bei konkurencinis pranašumas. Be to, galėsime efektyviau panaudoti turimus darbo bei žmogiškuosius išteklius,“ – apie teigiamus artimiausios ateities pokyčius įmonės veikloje kalba jos vadovas Sigitas Gailiūnas.

AB „Lietkabelis“ suteikta Europos Sąjungos parama įmonės gaminamų instaliacinių bei automobilinių laidų eksporto į užsienio šalis plėtrai bei visos sėkmingai įgyvendintos veiklos tiesiogiai prisidėjo prie eksporto plėtros tikslų įgyvendinimo, nes sudarė sąlygas įmonės eksportą orientuoti į potencialą turinčias rinkas. Įmonės bendrų pardavimų bei eksporto apimčių didėjimas prisidės tiek prie vidutiniškai aukštų technologijų plėtros Lietuvoje bei eksporto į užsienį, tiek gerinant Lietuvos, kaip vidutiniškai aukštų technologijų eksportuotojos įvaizdį.

 

Kontaktai pasiteirauti

Alvydas Vaičiūnas

Tel. 8 682 69588

alvydas@lietkabelis.lt

© 1958 - 2021 AB „Lietkabelis“. All rights reserved. Created by A-GAIN