Contact us For registered customers English version По-русски
BASEC DNVGL

Projektas VP2-2.1-ŪM-01-K-01-001

 

INFORMACINIS PRANEŠIMAS

2013 m. sausio 17 d.

Panevėžys

 

Modernios technologijos  – naujos kartos laidams ir kabeliams gaminti

 

Panevėžyje jau daugiau nei penkis dešimtmečius veikianti AB „Lietkabelis“, kurios viena iš pagrindinių ir perspektyviausių veiklos sričių yra įvairių laidų bei kabelių gamyba, nuolat ieško inovatyvių sprendimų gamybinei veiklai plėtoti.
Bendrovė, siekdama neprarasti turimų pozicijų rinkoje bei įsitvirtinti tarp pripažintų patikimų automobilinių laidų bei instaliacinių laidų ir kabelių gamintojų ne tik Europoje, bet ir kitose pasaulio šalyse, nuolat ieško galimybių įsisavinti modernias savo srities gaminių gamybos technologijas, – apie bendrovės tikslus kalba generalinis direktorius Sigitas Gailiūnas. – Jau esame įgyvendinę ne vieną projektą, tačiau buvo stokojama apyvartinių lėšų visiems sumanymams paversti realybe. Nusprendėme ieškoti ES fondų paramos modernioms kabelių ir laidų gamybos linijoms įsigyti ir mums pavyko: mūsų pateiktam projektui finansavimas buvo skirtas. Įgyvendindami projektą, rinkomės technologijas, ne tik turinčias įtakos produktų kokybei, bet ir leidžiančias sumažinti gamybos procese naudojamo rankų darbo apimtis, o tuo pačiu ir gamybos kaštus, padidinti darbo našumą, produktyvumą bei sukuriamą pridėtinę vertę.

Projektui „AB „Lietkabelis“ produktyvumo didinimas diegiant modernias technologijas“ (projekto Nr. VP2-2.1-ŪM-01-K-01-001) iš Europos Sąjungos Europos regioninės plėtros fondo buvo skirta 2 992 196,34 litų parama, įmonė savo lėšų investavo ženkliai daugiau – 5 556 936,06 Lt. Bendra projekto suma sudarė 8 549 132,40 Lt. Įgyvendinant projektą įsigytos dvi modernios gamybinės linijos – ekstruzinė pilnai automatizuota automobilinių laidų gamybos ir ekstruzinė pilnai automatizuota laidų ir kabelių gamybos – ženkliai modernizavo AB „Lietkabelis“ turėtą technologinės įrangos parką. Tai užtikrina sėkmingą laidų ir kabelių gamybos apimčių plėtrą, įmonės produktyvumo augimą bei konkurencingumo didėjimą tiek Lietuvos, tiek užsienio šalių rinkose, o tuo pačiu ir eksporto didėjimą. Naujas gaminių, priskiriamų kategorijai „instaliaciniai laidai ir kabeliai“, asortimentas ženkliai padidins įmonės konkurencingumą eksporto rinkose, kas sudarys sąlygas gamybos apimčių augimui.

„Sulaukus ES fondų paramos, buvo sudarytos technologinės sąlygos įmonės produktyvumui, konkurencingumui augti. Be to, verslo plėtrai būtinos modernios technologinės linijos įdiegtos ženkliai greičiau, nei tai būtume galėję pasiekti vien savo lėšomis.- teigia įmonės vadovas S. Gailiūnas – Kadangi laidų gamybos sektorius ir jo kitimas yra pakankamai prognozuojami, todėl bendrovė, įsigijusi Projekte numatytą įrangą, ilgą laiką gamins rinkos poreikius atitinkančius gaminius, kurie užtikrins projekte įsigytos įrangos naudojimo tęstinumą.“

Išaugusi AB „Lietkabelis“ kuriamų gaminių pridėtinė vertė prisidės ir prie instaliacinių laidų ir kabelių rinkos pridėtinės vertės didinimo bei konkurencijos pasaulinėje rinkoje potencialo didinimo.

 

Kontaktai pasiteirauti

Alvydas Vaičiūnas

Tel. 8 682 69588

El. paštas: alvydas@lietkabelis.lt

© 1958 - 2021 AB „Lietkabelis“. All rights reserved. Created by A-GAIN